Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle, kurumsal veya kurumsallaşma yoluna giren ciddi, idealist şirketler için özel IBM Lotus Notes çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. 

Sivent, seçkin kadrosu, dinamik yapısı, sektörel tecrübesi, büyük ölçekli projelerden sağladığı bilgi birikimi ve kendi yarattığı yüksek teknoloji ile çözüm odaklı yazılımlar geliştirir.

Sivent sunduğu ürünlerin, müşterisinin organik yapısına tam olarak uyum sağlamasını garanti altına almak ve koşulsuz müşteri mutluluğunu sağlamak için, ele aldığı projeleri katı bir titizlikle yürütür ve bunun için gerekli ön hazırlık çalışmalarına son derece önem verir. Bu amaçla, aktif sisteme geçiş aşamasından önce proje organizasyonu, ön çalışma ve yürütme aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekir.

Proje organizasyonu
Proje amaçlarının ve hedeflerinin tespiti, proje yönetimi, proje kontrol planı, maliyet planı

Ön çalışma
Mevcut durumun tespiti, ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, isteklerin karşılanma oranının belirlenmesi, işletmedeki zayıf noktaların analizi, çözüm raporunun hazırlanması

Yürütme
Önceliklerin belirlenmesi, eski sistemden aktarılacakların tespiti, modifikasyonlar için taslak çalışması, veri ve iş akışlarının belirlenmesi, modifikasyonlar için detaylı çalışma

Üretken sisteme geçiş
Arayüz ve modifikasyonların programlanması, kullanıcıların eğitimi, üretim koşullarının simülasyonu, sisteme veri girişi, sistemin amaçlara uygunluğunun analizi, sistem optimizasyonu


Sivent, müşteri ile ilk kontak kurulduktan sonra öncelikle bir tanıtım toplantısı düzenler. Bu toplantının amacı firma hakkında bilgi edinmek, daha sonraki çalışmalar için ön hazırlık faaliyetlerini yürütmek ve sunulan hizmetleri müşteriye tanıtmaktır.

Bir sonraki aşama müşterinin isteği üzerine tekrar yapılacak bir tanıtım faaliyetidir. Firmaya özel olarak yapılan bu tanıtım süresince müşterinin spesifik sorunlarının da karşılanmasına özen gösterilir. Bu toplantının sonucunda müşteri firmaya bir teklif sunulabilir ya da olası bir projenin temel taşı niteliğinde "Sistem Analizi" çalışmasına yönelinir. Sistem analizinin hedefi, firmanın organik yapısını ortaya çıkartmak amacıyla;

  • Organizasyon Yapısı
  • İş Akışları
  • Görev Tanımları
  • Bilgi İşlem Alt Yapısı
  • İnsan Kaynaklı Profili
  • Firma İçi ve Dışı Veri ve Doküman Akışı
  • Firma içi ve dışı Malzeme Akışı
  • Üretim Teknolojisi

konularında proseslerin optimizasyonu açısından mevcut sistemin detaylı incelenmesini yapmak ve gerçekleştirilen çalışmayı dokümante etmektir. Sistem analizi sonucunda firmanın ihtiyaçlarının hangi oranlarda karşılandığı sorusunun cevabı da elde edilir. Karşılanamayan fonksiyonlar müşterinin isteği doğrultusunda geliştirilebilir.

 

Katma Değer Amacımız kurallara razı olmak değil. yeni teknolojilerin anahtar faydalarını uygulamaya geçirme ihtimallerini geliştirmek ve azalan maliyetlerden veya güvenirlik konularında günden güne ortaya çıkan geleceğin taleplerini karşılamaktır

Saygı  İş gücümüzün meyvelerini paylaşarak ve faydalanarak bereketle gelişir ve büyürüz. İlişkilerimizde yeni gelişmeler sağlayarak verdikçe alırız. Saygıyla, yeni sınırlar çizeriz ve zulmederek değil, örnek olarak yönetmek için güçlerimizi teknoloji ve bilgi dahilinde kullanırız.

Sorumluluk Herbirimiz şirketin sahibidir.

Bütünlük Dürüstlük ve disiplin tek kabul edilebilir politikamızdır.

Takım Ruhu Başarımızın "Anahtarı" dır.